Forældrevejledning

Styrk relationen til dit barn

Oplever du

  • at du skælder for meget ud og kommer til at råbe
  • at det er svært i forældresamarbejdet evt. med en brudt forældre
  • at du har for mange konflikter med dit barn/ung
  • at du har svært ved at forstå dit barn
  • at det er svært at håndtere hverdagen
  • at du har svært ved at sætte grænser for dit barn
  • at dit barn mistrives, ikke har venner eller skolevægring
  • at det generelt er udfordrende at være forældre
  • at du har brug for hjælp til at støtte dit barn igennem en skilsmisse
  • at det er svært at være en sammenbragt familie

Børn prøver altid at gøre det bedste, de kan. Nogle gange kan det være nødvendigt at få hjælp til at forstå, hvad det er, dit barn prøver at kommunikere med sin adfærd, se bag om adfærden og få meningen tydeligt frem.

Såfremt det skulle vise sig relevant, kan jeg tilbyde at komme på besøg i jeres hjem og observere dit samspil med dit barn. Observationerne kan danne grundlag for efterfølgende vejledende samtaler.