Parterapi

Parterapi kan være en god idé, hvis du fx genkender;

  • Det er svært at tale sammen
  • Det er svært at forstå hinanden
  • I kommer nemt op at skændes og ofte om de samme emner igen og igen
  • I bliver kritiske over for hinanden
  • Følelsen af at være gledet fra hinanden
  • Utroskab
  • Konflikter om at være forældre
  • Tab og sorg, I har svært ved at få talt om og håndteret
  • Ufrivillig barnløshed
  • Overvejelser om skilsmisse og ønsker hjælp til afklaring

Parterapi er en investering i et langtidsholdbart parforhold. I parterapien er der ikke fokus på, hvem der har ret eller uret, og I vil således ikke opleve, at jeg “tager parti”. Der er derimod fokus på at være nysgerrig og dermed blive klogere på de mekanismer, som udspiller sig i jeres parforhold, således at forandring bliver mulig.

Vi kan se konflikter som udvikling, der prøver at finde sted. 
Jeg kan hjælpe jer med at fordybe dialogen, så I får kontakt med frustrationer, længsler og drømme, som derved kan formidles konstruktivt til partneren. De uopfyldte længsler i vores parforhold får vi ofte formuleret som en kritik af vores partner, eller vi trækker os og oplever en smertefuld afstand mellem os selv og den anden. Det er vigtigt for mig i terapien, at I bliver klar over disse mønstre, og at I derved kan begynde at handle anderledes. 

Et parterapeutisk forløb starter med en fælles samtale, herefter en individuel samtale med jer hver og efter denne vil jeg komme med mit forslag til en plan for det fremadrettede forløb.