Priser & Vilkår

Individuel terapi

50-55 min.
1000,-

Parterapi og forældrevejledning

90 min.
1500,-

Supervison

Individuel: 1000,-
Op til 6 personer: 1600,-
Over 6 personer: 1800,-

Betaling foregår efter slutningen af sessionen kontant eller via MobilePay (54554).

Indgåede aftaler kan uden beregning aflyses dagen før inden kl. 16, ellers opkræves der fuld pris for aflyste aftaler eller udeblivelser.

Jeg modtager ikke henvisninger fra praktiserende læge. Der er dog mulighed for tilskud til behandlingen gennem en evt. privat eller arbejdsgiverbetalt sygeforsikring. Derudover kan du som medlem af “Danmark” få 300 kr. i tilskud pr. samtale. Jeg indberetter gerne dine samtaler, så udbetaler de tilskuddet direkte til dig. Se regler og tilskud her: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og har tavsheds- og journalpligt.

Journaler skal opbevares aflåst i fem år og er ikke tilgængelige for andre, jf. BEK nr 567 af 19/05/2017 (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/567).

Min klinik ligger i rolige omgivelser i Klarup, et kvarters kørsel fra Aalborg. Der er gratis parkering lige ved klinikken. For at komme til klinikken, skal du gå forbi huset og dreje til venstre ved garagen, herfra kan du se klinikkens indgang.