Børnepsykologisk undersøgelse

Afhængig af opdraget vil en børnepsykologisk undersøgelse bestå af;

  • Opstartsmøde
  • Læse sagsakter
  • Anamnesesamtale med forældre
  • Samtale med daginstitution/ skole og evt. anbringelsessted
  • Testning af barnet
  • MIM (samspilsundersøgelse) med forældre/ plejeforældre
  • Samtaler med barnet
  • Observationer af barnet i dets naturlige miljø
  • Udarbejdelse af rapport med udredningens resultater og anbefalinger
  • Tilbagemeldingsmøde

Undersøgelsesforløbet strækker sig typisk over 2-3 mdr.

NMT Udredning

Jeg tilbyder også udredning af børn og unge ud fra Dr. Bruce D. Perrys neurosekventielle teori (NMT).

NMT er en vurdering, der hjælper til at fastsætte og målrette intervention og behandling for et specifikt barn. NMT er en tilgang til at forstå barnets udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder gennem viden om, hvordan hjernen udvikler sig under opvæksten, og hvordan udviklingen påvirkes af positive såvel som negative erfaringer.

Udredningen screener den aktuelle funktion af nervesystemet; ressourcer og udfordringer inden for forskellige områder som bl.a. sanseintegration, regulering, relationskompetence og kognition.

For mere information, se https://www.neurosequential.com

Børnesagkyndige undersøgelser

Jeg udfører børnesagkyndige undersøgelser for Familieretshuset som ekstern psykolog.

Ifølge forældreansvarslovens § 33, fremgår det at der kan igangsætte børnesagkyndige undersøgelser i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Ifølge lovgivningen bør en børnesagkyndig undersøgelse indeholde følgende:

1) To klinisk samtaler med hver af forældrene – eventuelt også samtaler med forældrene sammen

2) To observationer af samspillet mellem hver af forældrene og barnet

3) Én samtale med barnet alene- eller en observation af barnet

4) Yderligere information om barnet og/eller forældrene fra offentlige myndigheder og lignende

5) En gennemgang af erklæringen (rapporten) med forældrene

Jeg er naturligvis klar over, at det er en sårbar situation for både forældre og for jeres barn og vil altid have jeres barns tarv for øje.